Έρευνα - Διεθνείς Κλινικές Μελέτες

Ο κος Χατζηνικόλας Κωνσταντίνος έχει λάβει μέρος σαν ερευνητής - συνεργάτης στις παρακάτω Διεθνείς Κλινικές Μελέτες

1. Φάση 3 , πολυκεντρική,  τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη για την ουσία  Squalamine Lactate (MSI-1256F) σε ενέσιμη (ενδοφλέβια)  μορφή για τη θεραπεία της υποβοθρικής χοριοειδικής νεοαγγείωσης που σχετίζεται με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Protocol number: MSI-1256F-302, Study sponsor: Genaera corporation- 5110 Campus drive, Plymouth Meeting, PA 19462,USA
Εδρα : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ NEWCASTLE, ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

2. Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ουσίας anecortave acetate , με οπίσθια διασκληρική χορήγηση, (15mg ή  30mg) σε σύγκριση με πλασματική χορήγηση ουσίας σε ασθενείς με κίνδυνο για ανάπτυξη επικίνδυνης για την όραση νεοαγγείωσης χοριοειδούς λόγω εξιδρωματικής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας

Protocol number: C-02-60, Κύριος ερευνητής: Mr.S.J.Talks
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Newcastle AΓΓΛΙΑ

3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ  ΑΜΕΡΙΚΗΣ (F.D.A - Food and Drug Administration)

Ιανουάριος 2001- Ιούλιος 2001: συμμετοχή σαν συν-ερευνητής στην ανοικτή , προοπτική – μη- συγκριτική, φάσης 2 , πολυκεντρική  μελέτη, για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της χρήσης των Permavision κερατοειδικών ενθεμάτων (με την έγκριση του F.D.A για κλινική μελέτη) PMV-00-009-01, για την διόρθωση της υπερμετρωπίας μεταξύ + 1.00 και + 6.00 σφαιρικό ισοδύναμο

Protocol Number: PMV-00-009-01 / Sponsor: Anamed, Inc. Lake Forest, CA 92630, USA
Κύριος ερευνητής: καθηγητής Δημήτριος Σιγανός  MD, PhD
Οφθαλμολογικό Ινστιτούτο ΒΛΕΜΜΑ – ΑΘΗΝΑ

4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟ ΤΟ F.D.A για το φάρμακο LUMIGAN

Σεπτέμβριος 1999- Σεπτέμβριος 2000 : συμμετοχή σαν συν-ερευνητής σε μια διεθνή 12 εβδομάδων , πολυκεντρική, διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη, μελέτη, για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των υποτασικών λιπιδίων (Προσταγλανδίνες) (με την έγκριση της ένωσης για τον έλεγχο τροφίμων και φαρμάκων της Αμερικής ) AGN 192024- 0,03% οφθαλμικό διάλυμα (με ενεργή επεκτάσιμη περίοδο 9 μηνών σαν διπλή τυφλή μελέτη) και φάση 2 

Αριθμός μελέτης: 192024-502  / αριθμός πρωτοκόλλου: 192024-502-00

Σήμερα αυτό το φάρμακο πλέον κυκλοφορεί σαν ‘’Lumigan’’ (Bimatoprost) από την εταιρεία Allergan.

Κύριος ερευνητής: κος Ευθ. Σταύρακας – Συν-ερευνητής: Κος Κων/νος Χατζηνικόλας Οφθαλμολογική Κλινική Θριάσιο Νοσοκομείο – Αθήνα

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ των αλλαγών στα οπτικά πεδία και στην μείωση της ενδοφθάλμιας πίεσης μεταξύ μιας ομάδας ασθενών με γλαύκωμα και σε θεραπεία με ΒΡΙΜΟΝΙΔΙΝΗ [Brimonidine Tartrate 0.2% (ALPHAGAN)] στην άρχή της θεραπείας τους και μιας άλλης ομάδας ασθενών με άλλα αντιγλαυκωματικά φάρμακα (αναστολείς καρβονικής ανυδράσης, β αναστολείς, μυωτικά , προσταγλανδίνες, σε μια περίοδο παρακολούθησης των πρώτων 6 μηνών.

Νοέμβριος 1999- Ιούνιος 2000 Οφθαλμολογική Κλινική Θριάσιο Νοσοκομείο – Αθήνα

Copyright 2020 - All Rights Reserved

Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε από την RodosWebs