Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια

1. "Οφθαλμική Προσβολή στα Πλαίσια Παρανεοπλασματικού Συνδρόμου σε Ασθενή με Μυελογενή Λευχαιμία"

Α. Χριστοδούλου, Κ. Μαλαμός, Κ. Χατζηνικόλας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμόξεων, 45 ΑΑ8
30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου, Αγριά - Βόλος, Ελλάδα

2. "Late cut: an unusual microkeratome related complication"

A.Akingbehin, K.Chatzinikolas - Drayton House Clinic – Southport - ΑΓΓΛΙΑ

Α. 20th ESCRS Congress Σεπτέμβριος 7-11, 2002    ΝΙΚΑΙΑ – ΓΑΛΛΙΑΣ
Β. 7Ο Συνέδριο της Μεσογειακής Οφθαλμολογικής εταιρείας, Μάιος 15 – 19, 2002 -  Alicante – ΙΣΠΑΝΙΑ

3. "Ferrara Intrastromal Corneal Rings for the Correction of Keratoconus’"

G. Papastergiou MD, D. Siganos MD, Ph.D, P. Ferrara MD, K. Chatzinikolas MD
VLEMMA Eye Institute- Athens- Greece
16ο Διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Φεβρουάριος 14-17, 2002, ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ

4. "Upper Lid Entropion Repair"

S.El-Zaridi, C.M.Lane, K.Chatzinikolas
Princess of Wales Hospital - Mid   Glamorgan - Wales
Welsh Ophthalmic Forum-West Wales General Hospital, Francis Well, Carmarthen
Οκτώβριος  5, 2001 - ΟΥΑΛΙΑ

5. "Ferrara Intrastromal Corneal Rings for the Correction of Keratoconus - 6 Months results"

D.S. Siganos, P. Ferrara, K. Chatzinikolas, N. Bessis, G. Stefanoudakis
VLEMMA Eye Institute - Greece
19th ESCRS Congress – Σεπτέμβριος  1-5, 2001 - Amsterdam – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

6. "The Permavision® Intracorneal Inlays for the correction of Hyperopia - 3 Months Results"

D. Siganos, A. Nigam, K. Chatzinikolas, N. Bessis, G. Stefanoudakis
VLEMMA Eye Institute - Greece
19th ESCRS Congress – Σεπτέμβριος 1-5, 2001 - Amsterdam – ΟΛΛΑΝΔΙΑ

7. "The Permavision® Intracorneal Inlays for the correction of Hyperopia - one month results"

D. Siganos, A. Nigam, K.G. Chatzinikolas, N.V. Bessis,G.E.Stefanoudakis
VLEMMA Eye Inst.

A. ISRS Summer Refractive Symposium - Orlando – Η.Π.Α  - Ιούλιος 27-29, 2001
B. 34ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο Μάιος 23-27, 2001-Athens-ΕΛΛΑΔΑ

8. "Ferrara Intrastromal Corneal Rings for the Correction of Keratoconus - One Month results"

D.S. Siganos, P.Ferrara, K.G. Chatzinikolas, N.V. Bessis, G.E. Stefanoudakis - VLEMMA
ISRS Summer Refractive Symposium - Orlando – Η.Π.Α -  Ιούλιος  27-29, 2001

9. "The Permavision® Intracorneal Inlay for the correction of Hyperopia-one month results»
First European Results"

Dimitrios Siganos, Alok Nigam, Konstantinos Chatzinikolas, Nikolaos Bessis
VLEMMA Eye Institute - Athens- Greece
Symposium of Cataract, IOL and Refractive Surgery - Congress on Ophthalmic Practice Management
Clinical and Surgical Staff Program  (ASCRS) Απρίλιος 28- Μάιος  2, 2001 - San Diego, Η.Π.Α

10. "Ferrara Intrastromal Corneal Rings in the treatment of keratoconus"

Siganos D., Ferrara P., Laskaris K., Chatzinikolas K.
VLEMMA Eye Institute - Athens, Greece
15ο Διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Φεβρουάριος 8-11, 2001- Hilton Hotel - Athens, ΕΛΛΑΔΑ

11. "The Intracorneal PermaVision® Inlay for the correction of Hyperopia between +1.00 D and +6.00 D - Preliminary results"

Siganos D., Nigam A., Chatzinikolas K., Bessis N., Stefanoudakis G.
VLEMMA Eye Institute - Athens, Greece
15o Διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Φεβρουάριος 8-11, 2001- Hilton Hotel - Athens, ΕΛΛΑΔΑ

12. "Visual field changes and color vision alterations in diabetic patients with background retinopathy"

N.Paterakis, M.Chounda, A.Sioras, M.Bapha, K.Chatzinikolas, E.Stavrakas
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens-Greece
33ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο - Μάιος 24-27, 2000 – Θεσσαλονίκη

13. "Management of Proliferative Diabetic Retinopathy and Macular Edema, with Argon  Laser in Diabetic Patients"

M.Chounda, N.Paterakis, A.Sioras, M.Bapha, K.Chatzinikolas, A.Goritsa.
Ophth. Department- Thriassio General Hospital -Athens- Greece
Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο  -  Μάιος 24-27, 2000 – Θεσσαλονίκη

14. "Sub-Tenons’ Anaesthesia in Cataract and Glaucoma Surgery"

E.Stavrakas, M.Bapha, N.Paterakis, M.Chounda, A.Sioras, K.Chatzinikolas.
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens-Greece
Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο-  Μάιος 24-27, 2000 – Θεσσαλονίκη

15. "Work-related eye injuries-ophthalmic traumas due to foreign bodies, which could be avoided by the use of protective devices"

A.Sioras, N.Paterakis, A.Goritsa, M.Chounda, M.Bapha, K.Chatzinikolas
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens - Greece
Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο  -  Μάιος 24-27, 2000 – Θεσσαλονίκη

16. "Loss of vision after Head Injury. Reference in two cases"

Ν.Paterakis, M.Chounda, A.Sioras, K.Chatzinikolas, A.Goritsa, S.Vienopoulos
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens
Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία  -  Φεβρουάριος 12, 2000 – ΑΘΗΝΑ

17. "The Levels and Causes of Blindness in the population of Western Attiki, Greece"

Ν.Paterakis, M.Chouda, S.Vienopoulos, K.Chatzinikolas, E.Stavrakas
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens - Greece
32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο -  Μάιος 26-30, 1999 – ΡΟΔΟΣ

18. "Progression of Diabetic Retinopathy in Diabetics, after Cataract Surgery"

M.Chouda, N.Paterakis, A.Goritsa, K.Chatzinikolas, E.Stavrakas
Ophth. Department - Thriassio General Hospital - Athens - Greece
32ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο  -  Μάιος 26-30, 1999 – ΡΟΔΟΣ

Copyright 2020 - All Rights Reserved

Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε από την RodosWebs