Τελευταία Νέα
Η εταιρεία stems cells incorporation έλαβε έγκριση από την Αμερικανική εταρεία διαχείρισης τροφίμων και φαρμάκων ( F.D.A of USA )  να αρχίσει η φάση ½ της κλινικής έρευνας , των ανθρώπινων εμβρυϊκών κυττάρων της εταιρείας , προϊον για την θεραπεία της ξηρής μορφής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας σύμφωνα με το ανακοινωθέν της εταιρείας. Μετά από μια και μοναδική ένεση των κυττάρων αυτών, κάτω από τον υποαμφιβλήστροειδικό χώρο, η όραση θα αξιολογηθεί για πάνω από ένα χρόνο, πριν να ακολουθήσει…
Δύο μελέτες έδειξαν ότι : Τα πρώτα ανθρώπινα εμβρυϊκά κύτταρα, που μεταμοσχεύθηκαν σε ανθρώπους, δεν έδειξαν υπερπαραγωγή τους δημιουργία όγκου, παραγωγή έκτοπου ιστού ή απόρριψη, μετά από 4 μήνες παρακολούθησης. Οι προοπτικές μελέτες αποτίμησαν- εκτίμησαν την υποαμφιβληστροειδική μεταμόσχευση ανθρώπινων εμβρυϊκών κυττάρων, που προέρχονταν από το μελάγχρουν επιθήλιο κάτω από την ωχρά, σε έναν ασθενή με  δυστροφία ωχράς κηλίδας – νόσο του stargardt και σε έναν άλλο ασθενή με ξηρής μορφής ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Η ελεγχόμενη διαφοροποίηση των κυττάρων οδήγησε…
Το γλαύκωμα φυσιολογικής πίεσης ήταν περισσότερο συχνό σε ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, έδειξε μια μελέτη. Η σοβαρότητα του συνδρόμου της  αποφρακτικής άπνοιας ύπνου είναι αντιστρόφως ανάλογη με το πάχος των νευρικών ινών του αμφιβληστροειδούς. Οι οφθαλμίατροι πρέπει να λαμβάνουν υπ’όψιν τους την πιθανότητα της εμφάνισης γλαυκώματος σε ασθενείς με μέτριο έως σοβαρό σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας-ύπνου. Στη μελέτη συμμετείχαν 247 ασθενείς με συμπτώματα άπνοιας ύπνου οι οποίοι έκαναν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολυ υπνογραφία. (polysomnography). 209 ασθενείς…

Copyright 2019 - All Rights Reserved

Ο Σχεδιασμός και η Ανάπτυξη της ιστοσελίδας έγινε από την RodosWebs